Κατηγορίες & Βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Διεκδικήστε παγκόσμια διάκριση!

Από τις εταιρίες που θα διακριθούν στα ΒΙΤΕ Awards, ο ΣΕΠΕ θα επιλέξει τα έργα που θα συμπεριληφθούν στις υποψηφιότητες των φετινών WITSA Global ICT Excellence Awards. O WITSA αποτελεί τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Πληροφορικής και Υπηρεσιών Τεχνολογίας, μέλος του οποίου για την Ελλάδα είναι ο ΣΕΠΕ.

GRAND Award

Για πρώτη φορά, ο διαγωνισμός λανσάρει τα GRAND Awards, τα οποία απονέμονται στις εταιρείες εκείνες που συνολικά θα συγκεντρώσουν περισσότερα από 4 βραβεία, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Προϋπόθεση είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δύο Gold ανάμεσά τους.

Α. Βραβεία σε Επιχειρήσεις για τη Βέλτιστη Χρήση / Αξιοποίηση των ICTs

Αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν αξιοποιήσει με επιτυχία πληροφοριακά συστήματα ή έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες στους τομείς των εφαρμογών, υποδομών, υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως χρήστες, καθώς και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης / διοίκησης των ICTs που υποστηρίζουν την επιχειρηματική στρατηγική τους. Σε αυτή την ενότητα βραβεύονται και κοινές συμμετοχές που αποτελούνται από προμηθευτές – πελάτες (δηλαδή case-studies).

Α1. Λειτουργικές & Επιχειρησιακές Εφαρμογές

Α1.1 ERP Συστήματα

Α1.2 CRM & Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Α1.3 Επιχειρηματική Ευφυΐα & Αναλυτική

Α1.4 Αυτοματοποίηση & Υποστήριξη Πωλήσεων / Πωλητών

Α1.5 Συστήματα Αποθηκών & Logistics

Α1.6 Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Α1.7 Βέλτιστη Διαχείριση της Ενέργειας

Α1.8 Τεχνολογίες Contact Center

A1.9 Διαχείριση Εγγράφων & Ροής Εργασιών

A1.10 Έργα Πληροφορικής ΜεγάληςΕμβέλειας

Α2. Ειδικές Εφαρμογές για Εταιρείες στους Κλάδους

Α2.1 Τράπεζες / Ασφαλιστικές Εταιρείες

Α2.2 Λιανεμπόριο / Σούπερ-Μάρκετ

Α2.3 Τουρισμός

Α2.4 Μεταποίηση

Α2.5 Μεταφορές

Α2.6 Υπηρεσίες

Α2.7 Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Α2.8 Υγεία

Α2.9 Μέσα Ενημέρωσης / Εκδόσεις

Α2.10 Ψυχαγωγία / Διασκέδαση

Α2.11 Τηλεπικοινωνίες

Α2.12 Nαυτιλία

Α2.13 Άλλος κλάδος

A3. Διαδίκτυο, Internet of Things (IoT), Mobility & Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Α3.1 Εφαρμογές Internet of Things

A3.2 Διαδικτυακές Εφαρμογές

Α3.3 Mobility & Mobile Εφαρμογές

Α3.4 Ηλεκτρονική Συνεργασία / Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Α3.5 Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Α3.6 Content Management / Portals

Α3.7 Υπηρεσίες και Υποδομές Cloud

Α4. Υποδομές & Ασφάλεια

Α4.1 Data Center Υποδομές

A4.2 Server / Desktop / Storage Virtualization

A4.3 Security

A4.4 Network & Communications

A5. Διοίκηση & Στρατηγική της Πληροφορικής

Α5.1 IT Service Management

Α5.2 Business Continuity

Α5.3 Ενοποίηση Συστημάτων

Α5.4 Governance, Risk & Compliance

Α5.5 Outsourcing / Managed Services

Α5.6 Continuous Business Improvement

Α5.7 Business Process Management

Α6. Digital Transformation

Α6.1 Σύνδεση της Επιχειρηματικής & της ICT Στρατηγικής

Α6.2 Business Re-Engineering μέσω ICT

Α6.3 Καινοτομία & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω ICT

Α6.4 Νέες Digital Ειδικότητες και Θέσεις Εργασίας

Α6.5 Νέες Υπηρεσίες και Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα

Α6.6 Business Transformation μέσω ICT

Β. Βραβεία σε Εταιρίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Αφορά εταιρείες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σχετικά με σημαντική διείσδυση προϊόντων και υπηρεσιών τους, αλλά και τη στρατηγική που ακολουθούν και εφαρμόζουν, τις πρακτικές που χρησιμοποιούν και τις καινοτομίες που υλοποιούν για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη.

Β1. Πάροχοι Λύσεων / Πακέτων Λογισμικού

Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν την αριστεία των εταιρειών λογισμικού που προσφέρουν generic λύσεις / πακέτα με σημαντική διείσδυση στις εταιρείες – χρήστες, με ουσιαστικά οφέλη από την αξιοποίηση τους και που καλύπτουν αποδεδειγμένα τις επιχειρηματικές ανάγκες της αγοράς – στόχου.

Β1.1 Εξειδικευμένες εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους

Β1.2 ICT λύσεις σε Επαγγελματίες

Β1.3 Πακέτα Λογισμικού ERP / CRM

Β1.4 Πακέτα Λογισμικού Εφοδιαστικής Αλυσίδας

B1.5 Λύσεις για Big Data & Business Analytics

Β1.6 Πλατφόρμες και Πακέτα για Connectivity & Mobility

B1.7 Εφαρμογές για Information & Document Management

Β1.8 Εφαρμογές / Λύσεις για την Κεντρική και Αποκεντρωμένη Δημόσια Διοίκηση

Β2. Προμηθευτές ICT Υποδομών / Υπηρεσιών

Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν την αριστεία των προμηθευτών ICT με σημαντική διείσδυση στην αγορά, σε σχέση με την απόδοση των προσφερομένων τεχνολογιών / υπηρεσιών τους και το δίκτυο / υποδομές υποστήριξης που διαθέτουν.

Β2.1 Προμηθευτής Πληροφοριακών / Τηλεπικοινωνιακών Τεχνολογιών

Β2.2 Προμηθευτής Λογισμικού

Β2.3 Προμηθευτής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Β2.4 Προμηθευτής Cloud Υπηρεσιών / Υποδομών

Β2.5 Διανομέας Προστιθέμενης Αξίας

Β2.6 Τεχνική Υποστήριξη & Εκπαίδευση

Β2.7 Καινοτόμα Καταστήματα Δικτύου

Β3. Στρατηγική, Καινοτομία & Εξωστρέφεια

Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν την αριστεία των προμηθευτών ICT στην ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης, στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών, στην εξωστρεφή δραστηριότητα καθώς και σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.

Β3.1 Έργα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D)

Β3.2 Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος / Υπηρεσίας

Β3.3 Σημαντική Επενδυτική Δραστηριότητα / Ολοκληρωμένη Στρατηγική Ανάπτυξης

Β3.4 Δραστηριοποίηση στο Εξωτερικό

Β3.5 Ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Β3.6 Δημιουργία Εξωστρεφών Competence Centers

Β3.7 Δημιουργία Θέσεων Εργασίας

Β4. Νέες Καινοτόμες ICT Εταιρείες

Το βραβείο αυτό αναγνωρίζει νέες καινοτόμες εταιρείες ICT που ιδρύθηκαν την τελευταία τριετία και έχουν ήδη διακριθεί λόγω των καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών ή της δυναμικής αναπτυξιακής τους πορείας.

Γ. Βραβεία Έργων & Πρωτοβουλιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σε αυτή την ενότητα διακρίνονται έργα πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα άλλα και πρωτοβουλίες και πολιτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης / ψηφιακής στρατηγικής που έχουν στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, την καλυτέρευση των λειτουργιών των δημοσίων οργανισμών και την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και της υποστήριξης των δημοσίων πολιτικών. Αφορά και κοινές συμμετοχές από προμηθευτές μαζί με δημόσιους οργανισμούς.

Γ1. Εξωστρεφή Πληροφορικά Συστήματα & Διαδικτυακές Εφαρμογές / Υπηρεσίες

Γ2. Εσωστρεφή Πληροφοριακά Συστήματα για Αυτοματοποίηση Διαδικα σιών

Γ3. Διαλειτουργικότητα & Διασύνδεση Διαφορετικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Γ4. Έργα Τεχνολογικών Υποδομών (π.χ. δίκτυα, εξοπλισμός, ασφάλεια κλπ.)

Γ5. Ανασχεδιασμός Διαδικασιών & Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης

Γ6. Πρωτοβουλίες / Έργα Ψηφιακής Στρατηγικής

Συνδιοργάνωση

Boussias Communications

ELTRUN

Με την Αιγίδα

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ

Official Publication

netweek

Με την Υποστήριξη

Association of Maritime Managers in Information Technology and Communications (A.M.M.I.TE.C)

Hellenic Professionals Informatics Society (HePIS)

IT Service Management Forum (itSMF)

Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ)

Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Hellenic CIO Forum

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

Διεθνές Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA)