Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Πληροφορίες & Όροι Συμμετοχής

Στα IMPACT BITE (Business IT Excellence) Awards 2017 δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν τα έργα, οι πρωτοβουλίες ή οι δράσεις που έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται ή έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία 2 χρόνια και δεν έχουν βραβευθεί – ως έχουν – στα Impact Business IT Excellence Awards 2016. Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμεί. Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες. Οι Διοργανωτές και η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλιπή στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση της Επιτροπής, η διοργάνωση των βραβείων θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Υποβολή των υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητα της εταιρείας σας, θα πρέπει μέχρι τις 28/04/2017:

  • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο site www.businessitawards.gr
  • Να εξοφλήσετε το κόστος υποψηφιότητας, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Boussias Communications και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: xkatsarou@boussias.com

Ζητούμενα υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλετε τις υποψηφιότητές σας στις κατηγορίες των βραβείων θα πρέπει να συμπληρώσετε τα παρακάτω ζητούμενα:

1. Περιγραφή & Στοιχεία της Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία που υποβάλλετε, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και αναφέροντας την καινοτομία, τα οφέλη και τα αποτελέσματα που είχε σχετικά με την κατηγορία που συμμετέχει, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης και αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι θα πρέπει να βραβευθεί στην συγκεκριμένη κατηγορία.

Χρησιμοποιείστε απλό κείμενο (plain text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (http://www.businessitawards.gr).

2. Screenshot (αρχείο .jpg έως 4ΜΒ)

Προαιρετικά.

Κόστος υποψηφιότητας

300 € + 24% Φ.Π.Α. ανά υποψηφιότητα

Πακέτο 5 υποψηφιοτήτων (1 υποψηφιότητα δωρεάν): 1.200 € + 24% Φ.Π.Α.

Σημ.: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία, δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την τελετή απονομής των βραβείων, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων που καταθέτει.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την κριτική επιτροπή και οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής και λαμβάνοντας υπ’ όψη τα κριτήρια αξιολόγησης.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

  • Οφέλη για την εταιρεία / τον οργανισμό και τους εταίρους / συνεργάτες της (πχ. πελάτες, πολίτες, κλπ.)
  • Καινοτομία και πρωτοτυπία της πρωτοβουλίας / έργου / τεχνολογίας / υπηρεσίας (σε εθνικό ή / και διεθνές επίπεδο)
  • Σημασία για τον κλάδο, τα εξειδικευμένα στελέχη, τη δημόσια διοίκηση, την εθνική οικονομία και την κοινωνία
  • Μεθοδολογία και τρόπος υλοποίησης και αξιοποίησης της πρωτοβουλίας / έργου, ποιότητα κειμένου

Διεκδικήστε παγκόσμια διάκριση!

Από τις εταιρίες που θα διακριθούν στα ΒΙΤΕ Awards, ο ΣΕΠΕ θα επιλέξει τα έργα που θα συμπεριληφθούν στις υποψηφιότητες των φετινών WITSA Global ICT Excellence Awards. O WITSA αποτελεί τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Πληροφορικής και Υπηρεσιών Τεχνολογίας, μέλος του οποίου για την Ελλάδα είναι ο ΣΕΠΕ.

GRAND Award

Για πρώτη φορά, ο διαγωνισμός λανσάρει τα Grand BITE Awards, τα οποία απονέμονται στις εταιρείες εκείνες που συνολικά θα συγκεντρώσουν περισσότερα από 4 βραβεία, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Προϋπόθεση είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δύο Gold ανάμεσά τους.

Συνδιοργάνωση

Boussias Communications

ELTRUN

Με την Αιγίδα

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ

Official Publication

netweek

Με την Υποστήριξη

Association of Maritime Managers in Information Technology and Communications (A.M.M.I.TE.C)

Hellenic Professionals Informatics Society (HePIS)

IT Service Management Forum (itSMF)

Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ)

Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Hellenic CIO Forum

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

Διεθνές Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA)