Κατηγορίες & Βραβεία

Αναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1

Βραβεία σε Επιχειρήσεις για Βέλτιστη Χρήση / Αξιοποίηση των ICTs Αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς από όλους τους κλάδους, που έχουν αξιοποιήσει με επιτυχία πληροφοριακά συστήματα ή έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες στους τομείς των εφαρμογών, υποδομών, υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως χρήστες, καθώς και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης / διοίκησης των ICTs που υποστηρίζουν την επιχειρηματική στρατηγική τους. Σε αυτή την ενότητα βραβεύονται και κοινές συμμετοχές που αποτελούνται από προμηθευτές – πελάτες

1.1. Λειτουργικές & Επιχειρησιακές Εφαρμογές

1.1.1 ERP Συστήματα
1.1.2 CRM & Digital Marketing
1.1.3 Αυτοματοποίηση & Υποστήριξη Πωλήσεων / Μάρκετινγκ
1.1.4 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
1.1.5 Διαχείριση Εγγράφων & Ροής Εργασιών
1.1.6 Έργα Πληροφορικής Μεγάλης Εμβέλειας
1.1.7. Διαχείριση Logistics και Παραγωγής (NEW)
1.1.8. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (NEW)

1.2. Εξειδικευμένες Κλαδικές Εφαρμογές

1.2.1 Τράπεζες / Ασφαλιστικές Εταιρείες / Fintech
1.2.2 Λιανεμπόριο
1.2.3 Τουρισμός & Πολιτισμός
1.2.4 Μεταποίηση / Βιομηχανία
1.2.5 Μεταφορές & Logistics
1.2.6 Υγεία
1.2.7. Gaming
1.2.8 Τηλεπικοινωνίες
1.2.9 Ναυτιλία
1.2.10 Ενέργεια
1.2.11 Εκπαίδευση
1.2.12 Άλλος Κλάδος

1.3. Νέες Tεχνολογικές Τασεις σε Εφαρμογές & Υπηρεσίες

1.3.1 Internet of Things (IoT)
1.3.2 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ)
1.3.3 Mobile
1.3.4 Smart Factory (NEW)
1.3.5 Augmented & Virtual Reality
1.3.6 Blockchain
1.3.7 Big Data
1.3.8 Cloud
1.3.9 Robotic Process Automation (NEW)

1.4. Τεχνολογικές Υποδομές & Διοίκηση Πληροφοριακών Πόρων

1.4.1 Υποδομές Data Center
1.4.2 IT Security & Cyber Security (NEW)
1.4.3 Network & Communications
1.4.4 Ενοποίηση Συστημάτων
1.4.5 Risk Management & Compliance
1.4.6 Continuous business Improvement

1.5. Digital Transformation

1.5.1 Σύνδεση Επιχειρηματικής & ICT Στρατηγικής
1.5.2 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών
1.5.3 Business Performance Management
1.5.4 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εμπειρίας Πελατών
1.5.5 Καινοτομία & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω ICT
1.5.6 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικού Μοντέλου
1.5.7. Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων (NEW)

Πυλώνας 2

Βραβεία σε Εταιρείες Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν την αριστεία των εταιρειών λογισμικού που προσφέρουν generic λύσεις / πακέτα με σημαντική διείσδυση στις εταιρείες – χρήστες. Η αξιοποίηση τους προσφέρει ουσιαστικά οφέλη που καλύπτουν αποδεδειγμένα τις επιχειρηματικές ανάγκες της αγοράς – στόχου.

2.1. Πάροχοι Λύσεων / Πακέτων Λογισμικού

2.1.1 Εξειδικευμένες εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους
2.1.2 ICT λύσεις για Επαγγελματίες / Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
2.1.3 Πακέτα Λογισμικού ERP / CRM
2.1.4 Λύσεις για Εφοδιαστική Αλυσίδα και Παραγωγή
2.1.5 Λύσεις για Big Data & Business Analytics
2.1.6 Εφαρμογές / Λύσεις για τη Δημόσια Διοίκηση

2.2. Προμηθευτές ICT Υποδομών / Υπηρεσιών

2.2.1 Προμηθευτής Πληροφοριακών / Τηλεπικοινωνιακών Τεχνολογιών
2.2.2 Προμηθευτής Λογισμικού
2.2.3 Προμηθευτής Υπηρεσιών SaaS/ PaaS/IaaS
2.2.4 Τεχνική Υποστήριξη
2.2.5. Εκπαίδευση & Πιστοποίηση Δεξιοτήτων (NEW)
2.2.6. Υπηρεσίες & Τεχνολογίες Cyber Security (NEW)

2.3. Στρατηγική, Καινοτομία & Εξωστρέφεια των ICT Εταιρειών

2.3.1 Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος / Υπηρεσίας
2.3.2 Σημαντικές Επενδύσεις και Εξαγορές
2.3.3 Εταιρικός μετασχηματισμός
2.3.4 Εξαγωγές / Διεθνής Ανάπτυξη
2.3.5 Κοινωνική Προσφορά/ΕΚΕ
2.3.6. Απασχόληση, Εκπαίδευση, Inclusion & Diversity
2.3.7 Καινοτόμες νέες ICT επιχειρήσεις
2.3.8 Συμμετοχή σε R&D έργα & αξιοποίηση τους

Πυλώνας 3

Έργα & Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σε αυτή την ενότητα διακρίνονται έργα Πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα άλλα και πρωτοβουλίες και πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Ψηφιακής Στρατηγικής της κεντρικής και αποκεντρωμένης δημόσιας διοίκησης που έχουν στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ποιότητας ζωής των πολιτών και την καλυτέρευση των λειτουργιών των δημοσίων οργανισμών. Αφορά και κοινές συμμετοχές από προμηθευτές μαζί με δημόσιους οργανισμούς.

3.1 Δήμοι / Περιφέρειες / Smart Cities
3.2 Κεντρική Δημόσια Διοίκηση
3.3 Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα
3.4. Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δημοσίου

Πυλώνας 4

Ψηφιακή Αριστεία για τον COVID-19 Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν ψηφιακές πλατφόρμες, εφαρμογές και πρωτοβουλίες, οι οποίες έδωσαν σημαντικές λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην εργασία, στις συναλλαγές, στις αγορές κλπ λόγω της πανδημίας. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, την εκπαίδευση και τη διευκόλυνση του πολίτη στις πρωτόγνωρες συνθήκες που προέκυψαν.

4.1. Τηλεργασία
4.2. Τηλεκπαίδευση
4.3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο
4.4. Ψηφιακές Συναλλαγές με Επιχειρήσεις/ Δημόσιο/ Τράπεζες
4.5. Ψηφιακή Προώθηση / Ενημέρωση
4.6. Ψηφιακή Υγεία

Κορυφαία Βραβεία

Digitalized Company of the Year
Το βραβείο αυτό απονέμεται στις εταιρείες – τελικούς χρήστες τεχνολογιών, ανεξαρτήτως κλάδου (εξαιρούνται οι εταιρείες του κλάδου Πληροφορικής και Επικοινωνιών) που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους , όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν. Πιο συγκεκριμένα: το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το silver βραβείο 3 πόντους και το bronze βραβείο 1 πόντο.

ICT Company of the Year
Το βραβείο αυτό απονέμεται στις εταιρείες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν. Πιο συγκεκριμένα: το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το silver βραβείο 3 πόντους και το bronze βραβείο 1 πόντο

Platinum Βραβείο / έργο με την κορυφαία βαθμολογία της χρονιάς
Το βραβείο αυτό απονέμεται στην εταιρεία που θα λάβει την κορυφαία βαθμολογία από την επιτροπή αξιολόγησης, στο σύνολο όλων των έργων που θα υποβληθούν.