Κατηγορίες & Βραβεία

Aναλυτικά οι κατηγορίες υποψηφιοτήτων στα βραβεία

Πυλώνας 1 Βραβεία σε Επιχειρήσεις για Βέλτιστη Χρήση / Αξιοποίηση των ICTs

Αφορά επιχειρήσεις και οργανισμούς από όλους τους κλάδους, που έχουν αξιοποιήσει με επιτυχία πληροφοριακά συστήματα ή έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες στους τομείς των εφαρμογών, υποδομών, υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως χρήστες, καθώς και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης / διοίκησης των ICTs που υποστηρίζουν την επιχειρηματική στρατηγική τους. Σε αυτή την ενότητα βραβεύονται και κοινές συμμετοχές που αποτελούνται από προμηθευτές – πελάτες

1.1. Λειτουργικές & Επιχειρησιακές Εφαρμογές

1.1.1 ERP Συστήματα
1.1.2 CRM & Digital Marketing
1.1.3 Business Intelligence & Analytics
1.1.4 Αυτοματοποίηση & Υποστήριξη Πωλήσεων /Μάρκετινγκ
1.1.5 Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
1.1.6 Διαχείριση Εγγράφων & Ροής Εργασιών
1.1.7 Έργα Πληροφορικής Μεγάλης Εμβέλειας

1.2. Εξειδικευμένες Κλαδικές Εφαρμογές

1.2.1 Τράπεζες / Ασφαλιστικές Εταιρείες / Fintech
1.2.2 Λιανεμπόριο
1.2.3 Τουρισμός
1.2.4 Μεταποίηση / Βιομηχανία
1.2.5 Μεταφορές & Logistics
1.2.6 Υγεία
1.2.7 Υπηρεσίες
1.2.8 Τηλεπικοινωνίες
1.2.9 Ναυτιλία
1.2.10 Ενέργεια
1.2.11 Εκπαίδευση
1.2.12 Άλλος Κλάδος

1.3. Νέες Tεχνολογικές Τάσεις σε εφαρμογές και υπηρεσίες

1.3.1 Internet of Things (IoT)
1.3.2 Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ)
1.3.3 Mobile
1.3.4 Robotics
1.3.5 Augmented & Virtual Reality
1.3.6 Blockchain
1.3.7 Big Data
1.3.8 Cloud

1.4. Τεχνολογικές Υποδομές & Διοίκηση Πληροφοριακών Πόρων

1.4.1 Υποδομές Data Center
1.4.2 IT Security
1.4.3 Network & Communications
1.4.4 IT Service Management
1.4.5 Ενοποίηση Συστημάτων
1.4.6 Governance, Risk & Compliance
1.4.7 Continuous business Improvement

1.5. Digital Transformation

1.5.1 Σύνδεση Επιχειρηματικής & ICT Στρατηγικής
1.5.2 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών
1.5.3 Business Performance Management
1.5.4 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εμπειρίας Πελατών
1.5.5 Καινοτομία & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα μέσω ICT
1.5.6 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρηματικού Μοντέλου

Πυλώνας 2. Βραβεία σε Εταιρείες Τεχνολογίας, Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν την αριστεία των εταιρειών λογισμικού που προσφέρουν generic λύσεις / πακέτα με σημαντική διείσδυση στις εταιρείες – χρήστες. Η αξιοποίηση τους προσφέρει ουσιαστικά οφέλη που καλύπτουν αποδεδειγμένα τις επιχειρηματικές ανάγκες της αγοράς – στόχου

2.1. Πάροχοι Λύσεων / Πακέτων Λογισμικού

2.1.1 Εξειδικευμένες εφαρμογές σε επιχειρηματικούς κλάδους
2.1.2 ICT λύσεις για Επαγγελματίες / Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
2.1.3 Πακέτα Λογισμικού ERP / CRM
2.1.4 Πακέτα Λογισμικού Εφοδιαστικής Αλυσίδας
2.1.5 Λύσεις για Big Data & Business Analytics
2.1.6 Πλατφόρμες και Πακέτα για Connectivity & Mobility
2.1.7 Εφαρμογές / Λύσεις για τη Δημόσια Διοίκηση

2.2. Προμηθευτές ICT Υποδομών / Υπηρεσιών

2.2.1 Προμηθευτής Πληροφοριακών / Τηλεπικοινωνιακών Τεχνολογιών
2.2.2 Προμηθευτής Λογισμικού
2.2.3 Προμηθευτής Υπηρεσιών SaaS/ PaaS/IaaS
2.2.4 Διανομέας Προστιθέμενης Αξίας
2.2.5 Τεχνική Υποστήριξη & Εκπαίδευση

2.3. Στρατηγική, Καινοτομία & Εξωστρέφεια των ICT Εταιρειών

2.3.1 Εισαγωγή Νέου Καινοτόμου Προϊόντος / Υπηρεσίας
2.3.2 Σημαντική Επενδυτική Δραστηριότητα
2.3.3 Εταιρικός μετασχηματισμός
2.3.4 Εξαγωγές/Διεθνής Ανάπτυξη
2.3.5 Κοινωνική Προσφορά/ΕΚΕ
2.3.6 Συμβολή στην Απασχόληση/Δημιουργία θέσεων εργασίας
2.3.7 Καινοτόμες νέες ICT επιχειρήσεις
2.3.8 Συμμετοχή σε R&D έργα και αξιοποίηση τους

Πυλώνας 3. Έργα & Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Σε αυτή την ενότητα διακρίνονται έργα Πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα άλλα και πρωτοβουλίες και πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Ψηφιακής Στρατηγικής της κεντρικής και αποκεντρωμένης δημόσιας διοίκησης που έχουν στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της ποιότητας ζωής των πολιτών και την καλυτέρευση των λειτουργιών των δημοσίων οργανισμών. Αφορά και κοινές συμμετοχές από προμηθευτές μαζί με δημόσιους οργανισμούς.

3.1. Δήμοι / Περιφέρειες / Smart Cities

3.2. Κεντρική Δημόσια Διοίκηση

3.3. Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα

Πυλώνας 4. Ψηφιακή Αριστεία για τον COVID-19

Τα βραβεία αυτά αναγνωρίζουν ψηφιακές πλατφόρμες, ψηφιακές εφαρμογές και πρωτοβουλίες, οι οποίες έδωσαν σημαντικές λύσεις στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην εργασία, στις συναλλαγές, στις αγορές κλπ λόγω της πανδημίας και των lockdown. Η συμβολή τους ήταν καθοριστική για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, την εκπαίδευση και τη διευκόλυνση του πολίτη στις πρωτόγνωρες συνθήκες που προέκυψαν

4.1. Τηλεργασία

4.2. Τηλεκπαίδευση

4.3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

4.4. Ψηφιακές συναλλαγές με επιχειρήσεις/δημόσιο/ τράπεζες

4.5. Ψηφιακή προώθηση / ενημέρωση

4.6. Ψηφιακή υγεία

Κορυφαία βραβεία

Digitalized Company Of The Year

Το βραβείο αυτό απονέμεται στις εταιρείες – τελικούς χρήστες τεχνολογιών (ανεξαρτήτως κλάδου) που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους , όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν στους πυλώνες Α και Δ. Πιο συγκεκριμένα: το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το silver βραβείο 3 πόντους και το bronze βραβείο 1 πόντο.

ICT Company Of The Year

Το βραβείο αυτό απονέμεται στις εταιρείες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που θα συγκεντρώσουν τους περισσότερους πόντους, όπως αυτοί θα προκύψουν από το σύνολο των βραβείων που θα κερδίσουν στους πυλώνες Β και Δ. Πιο συγκεκριμένα: το Gold βραβείο λαμβάνει 7 πόντους, το silver βραβείο 3 πόντους.

Χορηγός Τίτλου

impact

Η IMPACT (www.impact.gr) είναι ο κορυφαίος, πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης & διαβίβασης ηλεκτρονικών παραστατικών στην εφαρμογή myDATA της ΑΑΔΕ ενώ ταυτόχρονα αποτελεί έναν εξαιρετικά έμπειρο πάροχο B2B λύσεων αυτοματοποίησης συναλλαγών στην ΝΑ Ευρώπη διασυνδέοντας πάνω από 44.000 εταιρείες, σε 97 χώρες, διαβιβάζοντας πάνω από 15 εκατ. παραστατικά ετησίως.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες αυτοματοποίησης συναλλαγών που συγκεντρώνονται στην πλατφόρμα WeDoConnect της IMPACT, διασυνδέουν τις επιχειρήσεις και καθιστούν εφικτή την ανταλλαγή παραστατικών και επιχειρησιακών πληροφοριών μεταξύ τους, ανεξαρτήτως των ERP συστημάτων που χρησιμοποιούν. Η πλατφόρμα WeDoConnect προσφέρει έναν ενιαίο αξιόπιστο κόμβο διασύνδεσης με βάση τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφορίας-ISO 27001:2013). Οι καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις της πλατφόρμας WeDoConnect αναπτύσσονται σε τεχνολογίες cloud και αφορούν: ηλεκτρονική τιμολόγηση και διαβίβαση ηλεκτρονικών παραστατικών στην εφαρμογή myDATA της ΑΑΔΕ, λύσεις EDI & CRP, αυτοματοποίηση διαδικασίας παραλαβής δελτίων αποστολής, αυτοματοποίηση και έλεγχο διαδικασίας έγκρισης και καταχώρησης δαπανών, διαχείριση δεδομένων πωλήσεων δικτύου μεταπωλητών καθώς και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραστατικών.

Η μακρόχρονη εμπειρία της IMPACT σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της ομάδας των στελεχών της, προσφέρουν μέσω της πλατφόρμας WeDoConnect, στους συνεργατες της προστιθεμενη αξία μέσα από δυο άξονες: αυτοματοποίηση των Β2Β διαδικασιών και συναλλαγών στην εφοδιαστική αλυσίδα με έμφαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και ταυτόχρονα συμμόρφωση με τις φορολογικές απαιτήσεις. Έτσι, η συνολική προσέγγιση της IMPACT παρέχει όλα τα εφόδια για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρονης επιχείρησης προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, η IMPACT αποτελεί τον πιο έμπιστο σύμβουλο για τις μεγαλύτερες και πλέον επιτυχημένες εταιρείες της Ελληνικής αγοράς. Η επιχειρηματική ηθική, η προσήλωση και η αξιοπιστία, αποτελούν τις θεμελιώδεις αξίες που χαρακτηρίζουν την εταιρεία.

Στα πολύ δυνατά σημεία της IMPACT, συγκαταλέγονται εκτός από την πολύ καλή ποιότητα των λύσεων & των υπηρεσιών και η υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη υποστήριξη που παρέχει στους συνεργάτες της εξασφαλίζοντας την επιτυχή μετάβαση τους προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η εμπειρία της IMPACT συνδυάζεται με την άριστη γνώση της ευρωπαϊκής αγοράς όπου, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (European E-Invoicing Service Providers Association, EESPA), η IMPACT ενημερώνεται άμεσα για τις τάσεις, τις αλλαγές αλλά και τις νομοθετικές τροποποιήσεις που συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, ενισχύοντας έτσι την ήδη υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει.

Υπό την Αιγίδα

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ

Τιμητική Υποστήριξη

Χορηγός Επικοινωνίας

euro2day

Διοργάνωση

Official Publication

netweek